Устав

"Интервенциялық онкорадиологтардың Қазақстандық қоғамы" Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің - ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ - Республиканского Общественного Объядинения "Казахстанское общество интерверционных онкорадиологов"